The best solution is a Prana recuperator

When developing the ventilation system of the Prana recuperator, the main goal was to preserve the energy properties of the air as much as possible. In addition, it was necessary to use (dispose of) as efficiently as possible

When developing the ventilation system of the Prana recuperator, the main goal was to preserve the energy properties of the air as much as possible. In addition, it was necessary to use (dispose of) as efficiently as possible

Read more
PRANA ventilcijas sistēmu ar rekuperciju tehniskie raksturlielumi
Preces nosaukums Gaisa apmaiņas apjomi rekuperācijas gadījumā, m3 / stundā Darba moduļa korpusa diametrs, mm Telpasrekomendējamā platība,m2/Spiediens, Ра Patēriņš, W*stunda % *
Dabisks Ieplūde Izplūde Nakts

Sadzīves sērija

Prana 150 7 – 8 105 97 12 150 60/ – 4 – 68 95
Prana 200G 3 – 5 108 100 12 200 60/ – 4 – 68 96
Prana 150 Premium 7 – 8 105 97 12 150 60/ – 4 – 68 95
Prana 200G Premium 3 – 5 108 100 12 200 60/ – 4 – 68 96
Prana 150 Premium Plus 7 – 8 105 97 12 150 60/ – 4 – 68 95
Prana 200G Premium Plus 3 – 5 108 100 12 200 60/ – 4 – 68 96

Pusrūpnieciskā sērija

Prana 200C 9 – 15 185 177 21 200 120/ – 4 – 91 93
Prana 200C Premium 9 – 15 185 177 21 200 120/ – 4 – 91 93
Prana 200C Premium Plus 9 – 15 185 177 21 200 120/ – 4 – 91 93

Rūpnieciskā sērija

Prana 250 17 – 27 650 610 80 250 – / ΣΔр350Pa 20 – 120 74 – 51
Prana 340A 15 – 20 540/1100 520/1100 50 340 – / ΣΔр50Pa 30 – 110 78 – 54
Prana 340S 15 – 20 1100 1020 110 340 – / ΣΔр350Pa 80 – 310 78 – 48
% * – Lietderības koeficients