Mēs piedāvājam energoefektivitātes aprēķinu:

 

Projektēšanas stadijā – ēkas projekta energoefektivitātes novērtējums.

Ēku nododot ekspluatācijā – ēkas pagaidu energosertikāts.

Ja veic esošai ēkai – energoaudits.

 

Energoefektivitātes aprēķins komplektā ar rekuperatoru PRANA – IZVEDĪGĀK!

 


Eiropā ēkas:

40% patērē no visas patērētas enerģijas       36% rada no visas CO2 emisijas

Eiropas Komisijas direktīva (Energy Performance of Buildings Directive) nosaka ēku minimālās energoefektivitātes prasības ar mērķi mazināt vai pilnībā atteikties no energoresursu patēriņa un ogļskābās gāzes izdalīšanās. Definē aprēķina procedūru, intervālus, metodes u.c.

 

Latvijā energoefektivitātes aprēķinu regulē energoefektivitātes likums, LVS standarti un MK noteikumi:

  • Nr.26: Noteikumi par energoauditoriem – definē pamata jēdzienus
  • Nr. 348 (39): Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode – precizē aprēķina metodi Latvijas situācijai
  • Nr. 383 (504): Noteikumi par ēku energosertifikāciju – definē energosertifikātus Latvijas situācijai.