Sadzīves un pusrūpnieciskā sērija

Rekuperators tiek montēts sienas, kas robežojas ar āru, augšdaļā. Ar dimanturbšanas metodes palīdzību tiek izurbts caurums uz āru, kurā ar montāžas putu vai cita blīvētāja palīdzību tiek uzstādīts darba modulis. Redzami paliek tikai ventilācijas režģi: viens – telpas iekšpusē, otrs – uz fasādes.

Lai nodrošinātu normālu ventilācijas sistēmas darbību, ir nepieciešams, lai izplūdes īscaurule (ārā) izvirzītos ārpus sienas robežām par attālumu ne mazāk par 5 mm līdz gaisa savācējam. Darba modulis tiek izgatavots ar garumu, kas atbilst sienas biezumam, kur tiek plānota montāža.

Ventilācijas sistēma tiek pieslēgta pie stacionāra tīkla ar spriegumu 220 W un frekvenci 50 Hz.

Rūpnieciskā sērija

Rūpnieciskās sērijas ventilācijas moduļi, kas ir paredzēti brīvai izvietošanai telpas iekšpusē, tiek piestiprināti pie nesošas virsmas ar kronšteinu vai apskavu palīdzību. Pie ventilācijas sistēmas tiek pieslēgti gaisa izplūdes un ieplūdes gaisvadi, atbilstoši ventilācijas sistēmas projektam.

Ja darba modulis ir paredzēts montāžai sienā, tad sienas, kas robežojas ar āru, augšējā daļā ir jāuztaisa atbilstoša diametra caurums ar 3-5 grādu slīpumu uz āra pusi. Darba modulis tiek uzstādīts caurumā ar montāžas putu vai cita blīvētāja palīdzību.

Lai nodrošinātu normālu ventilācijas sistēmas darbību, ir nepieciešams, lai tās izplūdes īscaurule (ārā) izvirzītos ārpus sienas robežām par tādu attālumu, lai tiktu nodrošināta brīva ieplūde / izplūde caur ventilācijas kanālu uz korpusa.