Лучшее решение – рекуператор PRANA

При разработке вентиляционной системы рекуператору Прана главной целью было максимальное сохранение энергетических свойств воздуха. Кроме того, нужно было как можно эффективнее использовать (утилизировать)

При разработке вентиляционной системы рекуператору Прана главной целью было максимальное сохранение энергетических свойств воздуха. Кроме того, нужно было как можно эффективнее использовать (утилизировать)

Читать больше
PRANA ventilcijas sistēmu ar rekuperciju tehniskie raksturlielumi
Preces nosaukums Gaisa apmaiņas apjomi rekuperācijas gadījumā, m3 / stundā Darba moduļa korpusa diametrs, mm Telpasrekomendējamā platība,m2/Spiediens, Ра Patēriņš, W*stunda % *
Dabisks Ieplūde Izplūde Nakts

Sadzīves sērija

Prana 150 7 – 8 105 97 12 150 60/ – 4 – 68 95
Prana 200G 3 – 5 108 100 12 200 60/ – 4 – 68 96
Prana 150 Premium 7 – 8 105 97 12 150 60/ – 4 – 68 95
Prana 200G Premium 3 – 5 108 100 12 200 60/ – 4 – 68 96
Prana 150 Premium Plus 7 – 8 105 97 12 150 60/ – 4 – 68 95
Prana 200G Premium Plus 3 – 5 108 100 12 200 60/ – 4 – 68 96

Pusrūpnieciskā sērija

Prana 200C 9 – 15 185 177 21 200 120/ – 4 – 91 93
Prana 200C Premium 9 – 15 185 177 21 200 120/ – 4 – 91 93
Prana 200C Premium Plus 9 – 15 185 177 21 200 120/ – 4 – 91 93

Rūpnieciskā sērija

Prana 250 17 – 27 650 610 80 250 – / ΣΔр350Pa 20 – 120 74 – 51
Prana 340A 15 – 20 540/1100 520/1100 50 340 – / ΣΔр50Pa 30 – 110 78 – 54
Prana 340S 15 – 20 1100 1020 110 340 – / ΣΔр350Pa 80 – 310 78 – 48
% * – Lietderības koeficients